درباره فروشگاه جهان جنرال

جهان جنرال فقط یک فروشگاه اینترنتی نیست، ما در هر فصلی با محصولات متنوع جهان جنرال رهسپار خانه هایتان هستیم

ما در اینجا انواع محصولات گرمایشی و سرمایشی، انواع وسایل آشپزخانه و برقی را برای بهبود کیفیت زندگی هم وطنانمان فراهم آوردیم

داستان ما

سال 1393 بود که ما نیاز شدید بازار ایران را به وسایل خانگی مخصوصا خدمات پس از فروش آن فهمیدیم و اولین فروشگاه خود را در شهر ری واقع در استان تهران تاسیس کردیم

پس از گذشت مدتی با محبوب تر شدن فضای مجازی در ایران تصمیم گرفتیم کسب و کار خودرا در این فظا هم بر پا کنیم و با افتخار پاسخگوی نیاز مشتریانمان در این بستر نیز شویم